Aabenraa Kommune

Foreningen er oprettet i kølvandet af den højst kritisable beslutningsproces omkring Fjordskolen i Aabenraa. Kommunen søgte en løsning for at løse stigende pladsmangel på skolens afdelinger, samt konstatering af PCB-forurening på en afdeling. Den 23. marts 2016 besluttede byrådet i Aabenraa kommune sig for at flytte de forskellige velfungerende afdelinger Fjordskolen i Aabenraa by til en afsides lokation i Kruså tæt på grænsen til Tyskland. Dette er på trods af, at der i høringssvarene er gjort tydeligt opmærksom på de enorme problemer ved disse planer, og ikke mindst grundlaget for beslutningen. Indvendinger fra både fagfolk og forældre er blevet fuldstændig overhørt, hvilket faktisk strider mod demokratiske principper og handicapkonventionen.

Der skal især lægges vægt på følgende kritisable punkter:

  1. Kruså-løsningen er kunstigt blevet fremstillet som den billigste løsning vha. talfusk
  2. Problemerne med PCB-forureningen, samt renovationsomkostninger, er blevet stærkt overdrevet.
  3.  De fysiske rammer af Kruså-bygningerne er langt dårligere end de nuværende løsninger, ikke mindst vil der være mindre plads, så det vil ikke løse pladsproblemerne
  4. Flytning af skolen, samt de forøgede transporttider, vil give børnene øget stress, som mange netop har sværere ved at klare pga. deres diagnoser/handicaps.
  5. Flytning fra bymiljøet vil betyde en stor forringelse af børnenes undervisningsmuligheder især i lyset af de specifikke behov pga. deres diagnoser/handicaps.

Det er klart, at dette er en meget dårlig beslutning, som vil betyde en stor forringelse af elevernes vilkår og skolegang.

Mht. Fjordskolesagen har vi gang i følgende aktiviteter:

  1. Brev til ombudsmanden
  2. Krav om fuld aktindsigt
  3. Underskriftsindsamling (www.skrivunder.net/Fjordskolen)
  4. Video-formidling (Talfusk versus sårbare børn)
  5. Øge medieopmærksomheden på sagen

Vi vil løbende opdatere vores websted med nyt i sagen.