Formål

”Specialskolers Værn Sydjylland” er en forening oprettet i kølvandet på Fjordskolesagen i Aabenraa, hvor kommunen gennemførte en beslutning om specialskoleafdelinger under meget tvivlsomme forhold og uden reel hensyn til elevernes vilkår. Sagen har også blot fået overfladisk opmærksomhed i medierne. Det samme gælder nabokommuner såsom Vejen og Sønderborg, hvor der ligeledes er foregået et skred i kvaliteten af de fysiske rammer for specialundervisningen.

Der mangler altså fokus på, hvor sårbare børn med handicaps og diagnoser er, og hvordan de vil blive påvirket af politiske tiltag, der ikke er ordentligt tænkt igennem.

Foreningens formål er:

  1. At sikre kvaliteten og levedygtigheden af specialundervisningen.
  2. At fungere som platform for at formidle om og forbedre vilkårene for børnene med behov for specialundervisning.

Foreningens hjemsted er Sydjylland, som defineres her til også at omfatte Sønderjylland.

 
Download foreningens vedtægter