Indeklimaundersøgelse

Rapporten fra Teknologisk Institut om Krusåskolen

Den 31. marts 2016 udførte Teknologisk Institut en undersøgelse af Krusåbygningernes indeklima med fokus på forekomst af skimmelsvampesporer. Rapportens resultater er bekymrende og bekræfter tidligere overfladiske vurderinger.

RAPPORTEN KAN HENTES VED AT KLIKKE HER

Rapporten fandt frem til følgende:

 1. På 20% af det testede areal er der konstateret markant forhøjet antal af skimmelsvampsporer
 2. Værst påvirket er et lokale (156), som viser tal der er over 50 gange højere end udendørsluften.
 3. Svampearten Rhodotorula mucilaginosa giver svampetal på over 1200 i modsætning til andre svampearter.
 4. Formodningen er, at der sket vandindtrængning i tagets trækonstruktion, som har ført til skimmelvækst på gennemgående tværbalke midt i lokalet.
 5. Det samme kan gælde flere lokaler i hele fløjen og med lignende konstruktion.
 6. Rapporten anbefaler yderlige undersøgelser for at vurdere det konkrete omfang af skimmelvæksten.

Der skal lægges mærke til følgende kritiske punkter:

 1. Over et sted mellem 100-150 rum, er der kun taget prøver 10 steder.
 2. Der er hele vinger og afdelinger, hvor der slet ikke er lavet prøver.
 3. Der er ikke taget prøve i visse rum, som så ud til at være særlig fugtpåvirkede.
 4. For 3 af de 10 prøver var lokalets dør været åbnet ud til gangen.
 5. Arten Rhodotorula mucilaginosa forekommer slet ikke i udendørsprøven, men i halvdelen af indendørsprøvene.
 6. Prøverne er foretaget marts, hvorimod de fleste sporer dannes fra maj til og med september (Bolius: Hvad er skimmelsvamp)

Undersøgelsen er tydeligvis orienterende og ment som indledning til videre undersøgelse. Man kan ikke på basis af ovenstående konkludere, at indeklimaet er i orden. Der er nemlig påvist skimmelsvamp, som kan relaterets til bygningens forhold og konstruktion. Så det burde give bekymring for, om der andre steder i selvsamme matrikel er lignende problemer.

Som der står i rapporten:

“Der er mulighed for, at der ved taget over klasselokalet er sket vandindtrængning i nærheden af en gennemgående tværbjælke midt i lokalet. Såfremt dette er tilfældet, kan der være flere lokaler med lignende problem -beliggende i samme fløj.”

Det vigtigt at bide mærke i, at hver prøve skal ses som repræsentativ for lokalets område og bygningsmæssige forhold, ikke kun for selve lokalet, hvor prøven er taget! Så man har stadig brug for en klar ide om omfanget af skimmelvæksten og de omkostninger, det vil give for at fjerne det. Der skal yderligere undersøgelser til:

“Derfor anbefales det, at man undersøger hvad der er årsag til den tilstedeværende skimmel i lokalet og om skimmelvæksten er forårsaget af utætheder omkring tværbjælken og således kan udgøre et indeklimaproblem – også i nabo-lokalerne.”

Og:

“Der bør foretages en vurdering af det konkrete omfang af skimmelvækst i tag- og loftskonstruktionen omkring tværbjælke i klasselokale, for på dette grundlag at fastlægge en effektiv og hensigtsmæssig skimmelafrensningsprocedure.

Og:

“Samtidig skal det undersøges om en evt. opfugtning har forårsaget angreb af trænedbrydende svamp. Det anbefales at der i øvrige rum med lignende lofts- og tagkonstruktion foretages indeklimaundersøgelser for at afklare hvorvidt der kan være tale om et skimmelproblem.”

Som vi dokumenterede på siden om Krusåbygningen, så er bygningen i dårlig stand med fugtskader og loftplader med asbest. Bygningen har stået længe uvedligeholdt henne, og det virker uansvarligt at benytte det til børn med særlige behov under det afsatte budget. Meromkostningerne ved renovering kunne nemt vokse så meget, at det bedre kan betale sig at renoverende de nuværende bygninger.

Henvisninger