Ombudsmanden

Den 10. marts blev der sendt et brev til Folketingets børneombudsmand for at bede ham om at undersøge den kritisable beslutningsproces omkring Fjordskolen i Aabenraa. I brevet klages der helt konkret over følgende punkter:

  • Manglende inddragelse – Forældre, fagfolk og interesseorganisationer med indsigt i børnenes behov er ikke blevet involveret i beslutningsprocessen.
  • Misvisende beregninger – Forvaltningens beregninger af forskellige løsningsscenarier er misvisende, og de er trods anmodninger herom ikke endnu blevet udleveret til gennemsyn.
  • Børnenes tarv ikke tilgodeset – Byrådets beslutning som følge af forvaltningens misvisende beregninger vil betyde en betydelig forringelse af børnenes tarv

Den manglende inddragelse strider direkte mod handicapkonvention Artikel 4 Stk. 3, der påbyder:

Ved udvikling og gennemførelse af lovgivning og politikker, der tager sigte på at gennemføre denne konvention, og i andre beslutningsprocesser vedrørende forhold i relation til personer med handicap skal deltagerstaterne indgående rådføre sig med og aktivt involvere personer med handicap, herunder børn med handicap, gennem de organisationer, som repræsenterer dem.

De beregningerne udarbejdet af forvaltningen er ikke sammenlignelige og tydeligt lavet således, at kommunens foretrukne scenarie kommer til at fremstå langt billigere end de andre. Dermed har forvaltningen misinformeret byrådet. Specialskolen skal ifølge planen flyttes til lokaler, der ikke inden for det vedtagne renoveringsbudget kan gøres egnet som skole til handikappede børn. Hvad angår placeringen understøtter det derudover ikke børnenes fremtidige muligheder for aktivt og selvstændigt at kunne deltage i samfundslivet.

Brevet er skrevet på vegne af omkring 150 pårørende og adskillige sympatisører.

Læs hele brevet, samt bilag, her:

Efterfølgende svar:

Afgørelse modtaget 22-11-2016: