Krusåbygningen

Fugtskader, skimmelsvamp og asbestloft

Den 30. marts 2016 kl. 15:30 gav kommunen lov til, at interesserede kunne besigtige bygningen i Kruså, der tidligere blev brugt som skole, og hvor Fjordskolen efter planen skulle huses i fremtiden. Repræsentanter fra foreningen har været til stede og har opdaget mange store problemer med bygningen.

Der skal lægges vægt på følgende problemer, som vi fra foreningen har konstateret:

  1. Omfattende fugtskader overalt
  2. Tegn på stor vækst af skimmelsvamp
  3. Hvad der klart ligner Asbestplader i loftet
  4. Manglende mulighed for tilpasninger til de handicappede
  5. Uegnede fysiske rammer for børn med diagnoser

Vi har forsøgt at taget billeder af nogle af de ting, vi kunne observere, men det er klart, at der skal grundigere undersøgelser til for at klarlægge omfanget af problemerne.

Fugtskader

Fugtskaderne er mest iøjnefaldende. Skolebygningen har tydeligvis ikke haft godt af at blive forsømt i alle de år, hvor den har stået tomt og uopvarmet henne. Der er mange fugtpletter og -skjolder at finde overalt og malingen er skallet af flere steder.

Fugtmur1  FugtGulv1  Fugtmur2 AsbestFugt1

Der er utætheder flere steder bl.a. ved ovenlysvinduer. Men der er tydeligvis også fugt inde i tagkonstruktionen. I gangen mellem de to afdelinger er der for eksempel hul midt i loftpladerne, hvor vandet tydeligvis har løbet inde i konstruktionen, før det har fundet en vej ud. Der er skjolder på loftpladerne i den gamle afdeling langs de bærende loftbjælker, som tyder på, at fugten har gennemsyret disse. I den “nyere” afdeling er der betonkasser omkring vinduer og døre, der tydeligt er kuldebroer.

I betragtning af de omfattende fugtskader kan der være begrundet bekymring for, om fugten er gået ind i og har hærget bygningens bærende konstruktioner. Siden fugtskaderne ikke alene er indvendige, men også udvendige, kunne det desuden have betydning for Rockwool-isoleringen bagved murene.

Skimmelsvamp

Der er opsat ventilationsanlæg i dele af den gamle bygning, tilsyneladende pga. tidligere problemer med skimmelsvamp her. Der hænger dog stadig en klar lugt af skimmel i luften trods ventilationen, og i de dele af bygningen, der ikke har fået installeret ventilation, er der en massiv skimmellugt. Flere steder er der også tydelig skimmelvækst på vægge og mure.

Skimmelsvamp1 Skimmelsvamp2

Asbest

At loftpladerne i forskellige afdelinger helt bestemt ligner asbestplader er blevet konstateret af mindst to personer med håndværker-erfaring, som foreningen er i kontakt med. En af dem var tilstede blandt de fremmødte.

AsbestLoft1 AsbestFugt1

Vi har spurgt ind til dette forhold hos kommunen og fik følgende svar:

Om der i de ældste dele af skolen er anvendt det materiale der hedder Karlit (eller lignende) og som er et kompositmateriale armeret med asbestfibre, ved jeg ikke.

Men kommunemedarbejderen skynder sig også at berolige os med, at, hvis det skulle være tilfældet, så er det “helt ufarligt”:

Men det betyder ikke så meget egentlig – så længe man ikke begynder at arbejde med det, men bare lader det blive hængende. […] Asbestlofter, er først farlige, når der går hul på pladerne.

Det er derfor problematisk, at lofterne flere steder lader til at være fugtbeskadiget. Karlitplader er kendt for at suge fugt til sig, hvorefter de frigiver asbestfibre. De forøgede fugtproblemerne vil også føre til mere skimmelsvamp. Der er desuden i nyere tid boret huller i pladerne til opsætning af smartboards m.m., så der er tydeligvis lavet brud på pladerne flere steder.

AsbestFugt1 AsbestFugt2 AsbestFugtOgBrud

Og uanset hvilke afdelinger man vil placerer i den del af bygningen vil det blive nødvendigt at lave tilpasninger i forhold til loftet, bl.a. loftlifte til de handicappede. Så man bliver nødt til at gøre noget med loftpladerne.

Ifølge lovgivningen omkring arbejde med asbest, så skal al arbejde, der involverer asbestfyldte materialer, laves under afskærmede forhold og af specialuddannede personer iført sikkerhedsudstyr. Efterfølgende skal alle brud forsegles, og der skal gøres grundigt rent. Disse regler gælder også, hvis der blot er mistanke om, at der er asbest, hvilket der tydeligvis er. Denne omkostning er heller ikke medregnet i Kommunens budget, som så meget andet.

Handicaptilpasninger

Der er en stor del tilpasninger, der skal laves på bygningen, før den bliver handicapegnet. Mange af disse blev netop opført i høringssvarene, men er blevet ignoreret.

For eksempel:

  1. Dørene er for smalle til kørestolene
  2. Der er ikke afstivninger i loftet til lifte til fysisk handicappede
  3. Der er ikke indtænkt terapilokaler til fysisk træning af børnene

Og så videre…

Og så er der et relativ nyrenoveret køkkenareal, som dog slet ikke er egnet til børn i kørestol, og som derfor skal laves helt om igen:

IMG_1461

Området omkring bygningen er stærkt kuperet, og det skal bemærkes at langt størstedelen af matriklens frie udendørsområder ligger under en 15-20 m dyb skrænt og dermed er de utilgængelige for de fysisk handicappede børn.

Det er meget forunderligt, at kommunen slet ikke har budgetteret med at lave handicaptilpasninger til en specialskole.

Fysiske rammer for børn med diagnoser

Der mangler afskærmning til de autistiske børn både ude og inde. De har behov for at kunne finde ro, både i mindre, lydisolerede rum inde i klasserne. Samtidig er det afgørende at de ikke bliver forstyrret af andre elevgrupper, så der skal være helt afskærmet både inde i bygningen og udenfor. Da faglokalerne ifølge planen bliver spredt rundt i bygningen, bliver det særdeles svært at få opfyldt dette behov, uden at flytte faglokalernes placering eller adgangen til disse. Samtidigt er det svært at se, hvordan der kan skabes afskærmning på udearealerne. Igen har Kommunen ikke budgetteret med alle disse udgifter.

Forvaltningens foreløbige forslag til etablering af afskærmede rum er stærkt mangelfulde, da der dels ikke er budgetteret med lydisolering, og dels kun med et, ikke to rum per klasse. Opdelingen af de eksisterende rum vil medføre for små og irregulære (dvs. svært møblerbare) klasserum til undervisningen.

Anslåede meromkostninger

Indtil forholdene på matriklen i Kruså er grundigt undersøgt af fagkyndige, er det svært at forudsige, hvor meget det kommer til at gå ud over det oprindelige budget for dette scenarie. Men det kan allerede se, at det bliver betydeligt dyrere end de alternative scenarier, som er blevet behandlet i byrådet.

Alle billeder

Previous Image
Next Image

Eller som løse billeder:

SkoleGrimAsbestFugtOgBrudAsbestFugt2Skimmelsvamp2AsbestFugt1AsbestLoft1Skimmelsvamp1FugtGulv1Fugtmur2Fugtmur112959564_10207738992305931_1034932471_o12948621_10207738991905921_509356360_o12959339_10207738992585938_1156912511_oIMG_1450IMG_1467IMG_1460IMG_1442IMG_1434IMG_1429IMG_1474IMG_1468IMG_1451IMG_1473IMG_1435IMG_1456IMG_1477IMG_1438IMG_1447IMG_1436IMG_1461IMG_1433IMG_1445IMG_1475IMG_1459IMG_1476IMG_1452IMG_1454IMG_1455