Mediedækningen

På den her side laves der en løbende oversigt over dækning af sagen i medierne.


01. Oktober 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Rengøring fik has på skimmelsporer på Kruså Skole

Kommunen mener at fået fjernet skimmelsvampinfektionen i Krusåbygningerne ved lidt rengøring.


29. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Flere autistbørn stiller nye krav til døgntilbud

Nu overvejer kommunen også om døgninstitutionen Posekær, som ligger lige ved siden af en afdeling af Fjordskolen, måske skal lukkes.


22. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

SF og Fjordskolen

SF prøver at forklare, hvorfor de har ofret Fjordskolen for at få politisk indflydelse.


21. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Fjordskolen stjal igen fokus på byrådsmøde

Byrådsmøde om budgetforliget, hvor Fjordskoleplanerne også blev diskuteret.


14. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Fjordskolen får 17 millioner ekstra til flytning

Da det kom frem, at flytningsplanerne var økonomisk ufuldstændige, måtte der tillægges yderligere penge.


14. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Politikere beskylder S for at føre valgkamp

Nogle politikere beskylder S for at føre valgkamp ved at få Fjordskolen på banen i budgetforliget.


14. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

SF valgte rigtigt

Lokalredaktør lufter sit syn på, hvorfor han mener, SF har taget det rigtige valg ved at droppe Fjordskolen i modsætning til S og EL.


14. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Kylling: Vi har ikke ført valgkamp

Poyl Kylling fra Socialdemokraterne slår på deres egentlige begrundelser for at redde Fjordskolen i budgetforliget.


13. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

SF går sammen med de borgerlige i budgetforlig

SF bryder med venstrefløjens partier hvad angår Fjordskolen.


13. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

S og EL: Hvad får SF ud af forliget?

Undren hos oppositionspartierne over hvorfor SF ikke støtter deres forsøg på at få Fjordskolen ind i budgetforliget.


10. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Socialdemokratisk satsning

Lokalredaktør giver sit syn på Socialdemokraternes indsats for at få Fjordskolen på banen i budgetforliget.


07. September 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

S: Ny Fjordskole eller vi står uden for forlig

Socialdemokraterne sætter deres indflydelse på budgetforlig på spil for deres plan om at oprette en ny Fjordskolen inden for Aabenraa by.


10. August 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Skimmel kan skyldes manglende rengøring

Kommunen mener, at der blot skal gøres lidt ekstra rent for at komme af med skimmelsvampen.


09. Juli 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Brundlund-leder klar til at oprette friskole

Der er taget initiativ til en ny friskolen, som fokuserer sig på at lave stressfri omgivelser for særligt sensitive børn.


09. Maj 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Næstformand undres over manglende bilag

Kommunen har undladt at videresende rapporten til byggeudvalget og skolebestyrelsen, selvom de havde lovet at gøre det, så snart den kom.


04. Maj 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Indeklimaet er i orden på skolen i Kruså

Kommunen får rapporten fra Teknologisk Institut om Krusåbygningen til at fremstå som om, “Indeklaemet er i orden” på Krusåskolen.


11. April 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

FJORDSKOLE-SAGEN FORTSÆTTER: FORÆLDRE VIL KLAGE TIL OMBUDSMANDEN

Artikel om de forældre, der igennem bl.a. foreningen kæmper mod planerne om at flytte Fjordskolen til Kruså.

Fedor kæmper for sine døtres fremtid

Profilside om vores formands personlige erfaringer, og hvorfor han går så meget op i kampen mod byrådets beslutning.


07. Marts 2016 – LOKALAVISEN AABENRAA

LÆSERBREV: BØRNENES BEHOV GLEMT I FLYTNINGSPLAN FOR FJORDSKOLEN

Et læserbrev fra en fortvivlet mor, der svarer på et debatoplæg fra formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensens. Der understreges i brevet, at der i planerne slet ikke bliver taget hensyn til de faktuelle behov af eleverne i lyset af deres handicaps og diagnoser. Børnene vil ende med at blive placeret i omgivelser, som de ikke magter at være i, fordi man ikke har taget stilling til, hvad der skal til for sådan en specialskole.


Fjordskole-forældre klager til Ombudsmanden

En beretning om forældreparret, der har taget initiativ til at skrive et brev til ombudsmanden vedrørende de højst kritisable forhold omkring beslutningsprocessen for Fjordskolen.


04. Marts 2016 – LOKALAVISEN AABENRAA

Debat: Børne- og Uddannelsesformanden om Fjordskolen

I anledning af kritikken på Aabenraa byråds beslutning omkring Fjordskolen har Kirsten Nørgård Christensen, formand for Aabenraa Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg, skrevet et debatindlæg.


03. Marts 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Fjordskole-sagen fortsætter: Forældre vil klage til ombudsmanden

Artikel om forældreparret fra Vejen, der er i gang med at samle opbakning til klage til Folketingets Ombudsmand over kommunens håndtering af Fjordskole-sagen.

Udvalgsformand ærgrer sig over klage

Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget ærger sig, at forældrene vil klage til ombudsmanden.


01. Marts 2016 – LOKALAVISEN AABENRAA

Forældre om Fjordskolen: “Nu må vi skaffe de allerbedste rammer”

En beretning om, hvordan forældrene er rystede over beslutning omkring Fjordskolen og en udmelding fra Mette Larsen fra skolebestyrelsen om, at de nu vil prøve at arbejde for at sikre de bedst mulige rammer.


26. Februar 2016 – LOKALAVISEN AABENRAA

Debat: Fjordskolen ekskluderet

Læserbrev i anledning af byrådets beslutning om at flytte Fjordskolen til Kruså og en hård kritik af den udemokratiske måde, sagen er blevet håndteret på af mange af byrådets medlemmer.


25. Februar 2016 – LOKALAVISEN AABENRAA

Beslutning: Fjordskolen flyttes til Kruså

Reportage om byrådets beslutning om at flytte Fjordskolen til Kruså og de fremmødte forældres reaktioner til det under mødet.


25. Februar 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Borgmesteren truede med at rømme byrådssalen

Artikel om det skæbnesvangre byrådsmøde vedrørende Fjordskolen og de fremmødte forældres reaktioner til det.

Pædagog: – Borgmesteren passede jo bare sit arbejde

Beretning om en enkeltpersons opfattelse af, hvordan byrådsmødet foregik.


24. Februar 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Protester hjalp intet – Fjordskolen skal til Kruså

Artikel om om byrådets beslutning om at flytte Fjordskolen til Kruså, samt den tilhørende debat i byrådet.


24. Februar 2016 – LOKALAVISEN AABENRAA

Video: Forældre kæmper til det sidste mod flytning af Fjordskolen

Beskrivelse af videoen, der er blevet lavet om processen op til beslutningen i en sidste forsøg på at påvirke politikerne.


22. Februar 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Forældre vil kæmpe videre

Interview med Mette Larsen fra Fjordskolens skolebestyrelse, der bedyrer, at de vil kæmpe videre for at få de bedste vilkår for børnene.

Politikere er klar til at finde flere penge til flytning

Beretning om den politiske debat omkring Fjordskolen, hvor der ikke er bred enighed i byrådet.


21. Februar 2016 – LOKALAVISEN AABENRAA

Borgmester: “Vi gør det rigtigt i første omgang”

En kort interview med Aabenraas borgmester Thomas Andresen om Fjordskolesagen, hvor han snakker om modstanden til Kruså-planen og bedyrer at de vil “gøre det rigtigt i første omgang”.


20. Februar 2016 – LOKALAVISEN AABENRAA

Frustrerede forældre føler sig overset

I opløbet til afstemningen i byrådet om Fjordskolens fremtid ytrer to medlemmer fra skolebestyrelsen deres frustration over den politiske proces, hvor de mange høringssvar fra forskellige parter er blevet overhørt.


19. Februar 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

DF vil nu støtte en flytning af Fjordskolen

Nogle medlemmer af Dansk Folkeparti Aabenraas byråd vil nu stemme for en flytning af Fjordskolen til Kruså.


15. Februar 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Fjordskolens fremtid besluttes i næste uge

Der vil stemmes om helhedsløsningen for Fjordskolen i næste byrådsmøde.


12. Februar 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Klare svar savnes

Skolebestyrelsen stiller kritiske spørgsmål ved kommunens beregningsmodeller.


10. Februar 2016 – LOKALAVISEN AABENRAA

Fjordskolen: Er flytningen en spareøvelse?

Lokal SF-politiker kritiserer flytningsplanerne for Fjordskolen og især borgmesterens udtalelse om, at det ikke skal ses som spareøvelse.


09. Februar 2016 – LOKALAVISEN AABENRAA

Debat: Flytning af Fjordskolen

Et læserbrev der opfordrer til, at alle indsigelser fra fagfolk, personale og forældre tages alvorligt.


09. Februar 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Politisk flertal står bag flytning af Fjordskolen

En opdatering af den løbende politiske situation i byrådet, hvad angår Fjordskolen.


06. Februar 2016 – JYDSKE VESTKYSTEN AABENRAA

Dramaet om Fjordskolen

Lokalredaktøren fra Jydske Vestkysten skitserer den politiske situation omkring Fjordskolesagen. Flere politikere, hvoriblandt især borgmesteren, mener, at det er dyrere at lade skolen blive end at flytte den til Kruså.


10. September 2015 – LOKALAVISEN AABENRAA

Debat: Lad den fremtidige placering af Fjordskolen være i Aabenraa by eller omegn!

Læserbrev fra en fortvivlet mor om planerne at flytte Fjordskolen til Kruså.