En ny forening ser dagens lys…

Specialundervisningen er et vigtigt gode, som vi i mange år har haft i vores velfærdssamfund. Det giver tusindvis af børn en chance for at få en god start i livet på trods af de ringere vilkår, som livets tilfældighederne har påført dem. Det er en vej for dem at få den undervisning, som de har behov for i den form, som fungerer for dem. Det er en klippe for mange af de berørte familier der vil give deres børns en ordentlig fremtid.

Men specialundervisningen er jævnligt under pres! Den er underlagt de svingende tiltag fra politikernes side, som kommer og går som bølger på klipperne. Den forrige regerings skolereform indebar den ofte udskældte inklusionspolitik, der ikke havde meget gang på jorden, især hvad angår de børn med autisme-diagnoser. Det er et tydeligt tegn på, at der alt for ofte udvises manglende fordybning i de problematikker, der præger børn med særlige behov.

sårbart barn

Fjordskolesagen i Aabenraa er et eksempel på, hvordan forsømmelse af den nødvendige omhu for elever med handicaps og/eller diagnoser også forekommer i lokalpolitikken. Kommunen og byrådet har presset en beslutning igennem uden reel inddragelse af dem, der repræsenterer børnene. Også i nabokommuner har man foretaget fejlslagne skoleflytninger uden at sætte sig ind i de faktuelle behov, som de sårbare børn har. Resultatet er, at rigtig mange børn er gået ned med stress og ikke kunne rumme at komme i skole mere.

Al disse sager kommer i kølvandet af, at ansvaret for specialundervisningen er blevet flyttet fra amterne til kommunerne under kommunalreformen fra 2007. Med tiden er det blevet mere og mere tydeligt, at dette ikke nødvendigvis er et ansvar, som kommunerne er særlig egnet til at forvalte. På grund af ovennævnte, og mange andre sager, er det klart, at der mangler et platform for at sætte fokus på de nødvendige rammer for specialundervisningen. Der skal være en organisation, der holder øje med, at specialskolernes kvalitet og levedygtighed ikke forringes af myndighedernes manglende opmærksomhed. Og det starter her i Sydjylland. Derfor åbner foreningen Specialskolernes Værn Sydjylland nu sine døre for alle dem, der støtter sagen om en ordentlig skolegang til de børn, der har det hårdest!

Tilmeld dig til foreningen her !

Skriv et svar