På kaffe hos en borgmester med mel i munden

En række prik til politikerne på de sociale medier førte hurtigt til en invitation fra borgmesteren til at have en personlig snak over en kop kaffe. Borgmester Thomas Andresen syntes nemlig ikke, at Facebook var den rigtige platform til at diskutere sådan en sag. Der var dog ikke meget nyt der kom frem under samtalen. Borgmesteren gjorde som han hele tiden har gjort: Med store armbevægelser forsøgte han at skabe tillid til, at de ved, hvad de laver og nok vil gøre det bedste. Vi er langt fra overbeviste om det, og desuden er mange spørgsmål reelt forblevet ubesvarede. Men det var dog nogle sprækker i facaden at spore…

meeting-borgmaab

De sociale medier er en ofte udnyttet måde for såvel politikere som andre til at komme i direkte kontakte med folk på. Man kan engagere sit publikum og holde dem tryllebundet. Men det har også en slagside: Det åbner op for, at nogle folk kan ytre deres utilfredshed og udøve kritik i fuld offentlighed.

For et par uger siden begyndte vi for alvor at presse borgmesteren og andre politikere på de sociale medier, bl.a. Facebook og Twitter. Vi syntes, det var urimeligt, at Fjordskolesagen blev fejet under gulvtæppet, mens politikerne kun fokuserede på solstrålehistorierne. Der gik ikke lang tid før der skete noget usædvanligt: Borgmesteren inviterede mig personligt til at diskutere sagen over en kop kaffe. Begrundelsen var en anelse underligt… Borgmester Thomas Andresen syntes nemlig, at spørgsmålet var for vigtigt til, at det kan diskuteres på Facebook. Han mente, at jeg skjulte mig bag de sociale medier og antydede, at jeg dermed var ude af trin med virkeligheden: FB_ThomasAndresen_20160418_croppet

Jeg har meget svært ved at følge denne tankegang. Virkeligheden er vel virkeligheden, uanset hvordan og hvornår den formidles? Om fakta diskuteres over et socialt medie eller over en kop kaffe ændrer vel ikke noget ved, at de er reelle? Er det egentlige problem måske, at borgmesterens hjemmebane ikke just er de sociale medier? Her kan de skrevne ord ikke så nemt blive glemt og kan derimod pilles fra hinanden, mens alle ser på. Man kan selvfølgelige ignorere de kritiske røster, men det vil efterlade folk et indtryk af, at man ikke kan svare på tiltale.

Uanset hvad: Sådan et tilbud kan selvfølgelig ikke afslås, så jeg tog imod, og tog Britta Bendixen med som suppleant. Tirsdag den 20. maj ved 9-tiden var det så tid:  Efter en kort fremvisning i byrådssalen blev vi ført til borgmesterens kontor, hvor der blev budt på kaffe, te og sodavand.

Borgmesteren gav udtryk for, at han syntes, det var urimeligt at blive kritiseret for beslutningen omkring Fjordskolen på den måde, som det er blevet gjort. Han syntes kritikken ikke var saglig eller grundig nok. Pudsigt nok det stik omvendte af, hvad vi mener: Behandlingen af Fjordskolesagen har store mangler, når man kigger tingene efter i sømmene. Det har været kritiseret af både fagfolk og forældre. Der har været høringssvar, men indsigelserne er stort set blev ignoreret. Der er hhv. sjusket eller fusket med tal og vurderinger i sådan en grad, at mange er efterladt med det indtryk, at det hele er orkestreret for at favorisere Kruså-flytningen.

For os var det vigtigste at spørge ad, hvorfor flytningen til Kruså egentlig var nødvendig, når man for samme eller færre penge blot kunne renovere og beholde Fjordskolen, hvor det er nu. Vi har stadig ikke fået klart svar på lige det, selvom borgmesteren måske syntes, at han har givet os det. Det giver bare ingen mening, hverken mht. økonomien eller børnenes tarv. Så hvad er motiverne bag det?

Under samtalen fik vi gang på gang at vide, at en sammenlægning var noget, som Fjordskolen selv ønskede. Men fagfolk og forældre har sagt meget tydeligt, at en løsning i Kruså netop ikke var det, de ønskede, og så på baggrund af en masse saglige argumenter. Så det hænger slet ikke sammen! Man kan ikke påstå både at imødekomme en skoles ønsker og samtidigt ignorere deres indsigelser mod en bestemt løsning. Det er at ville blæse med mel i munden!

Faktisk indrømmede Thomas Andresen selv, at han ikke var særligt imponeret over høringssvarene. Det er da en klar tilkendegivelse, at man ikke rigtigt har taget dette alvorligt! Og det er faktisk kernen i vores klage til Børneombudsmanden. Der har været afholdt høringssvar, fordi de har pligt til at afholde dem, fik vi at vide. Men når man ikke reelt tager stilling til indholdet af høringssvarene, så er det jo blot spil for galleriet! Og det er faktisk i strid med handicapkonventionen.

Han forsikrede os igen og igen om at den endelige færdiglavede skole i Kruså nok vil blive godt. Hvis der mangler penge, så vil de helt sikkert finde efterbevilgninger til det. Men beslutningen er stadig taget på forkert grundlag. Og de penge, denne operation kommer til at koste i det lange løb, kunne bedre være brugt på at renovere og beholde Fjordskolen, hvor det er nu. Så ville man skåne de sårbare børn en større flytningsoperation og længere transporttider.

Vi fik afleveret de 645 underskrifter som vi har samlet indtil videre via vores hjemmeside. Jeg gjorde klar, at vi fortsætter kampen i de kommende år og bliver ved med at skabe opmærksomhed på denne sag.

Der var dog et glimmer af håb at spore: Borgmesteren sagde på et tidspunkt, at han er næsten er helt sikker på, at Fjordskolen vil ende  i Kruså. Det må vi betragte som en lille sprække i den ellers skråsikre facade, vi er blevet mødt med indtil nu.

Skriv et svar