Skimmelsvamp og Asbest – Det bydes Fjordskolens elever i Kruså

Foreningen har været med til kommunens rundvisning af Krusåskolen den 30. Marts 2016. Og vi brød os slet ikke om, hvad vi så. Den henfaldne tilstand af bygningerne er under al kritik og de er slet ikke egnet til at huse skoleelever mere, for slet ikke at tale om børn med handicaps og diagnoser.

Der ser ud til at være følgende store problemer:

 1. Omfattende fugtskader overalt
 2. Tegn på stor vækst af skimmelsvamp
 3. Hvad der klart ligner Asbestplader i loftet
 4. Manglende mulighed for tilpasninger til de handicappede
 5. Uegnede fysiske rammer for børn med diagnoser

Flere detaljer samt billeder kan findes på vores artikel om emnet:

KRUSÅBYGNINGENS TILSTAND: FUGTSKADER, SKIMMELSVAMP OG ASBESTLOFT

(klik på ovenstående link for at komme til artiklen)

Ingen af disse forhold er taget med i det oprindelige budget.  Og kommunen kunne have vist bedre! De kunne have brugte flere af de penge, der var afsat til forundersøgelserne. Og de kunne også have taget de fakta og vurderinger alvorligt, som kom frem bl.a. under høringssvarene!

CollageFugtOgAsbest

Der afventes stadig endeligt svar fra en skimmelsvampundersøgelse foretaget af Teknologisk Institut. Vurderingen af brugen af asbest skal også videre undersøges af sagkyndige, men det er allerede klart, at kommunen fuldstændigt har undervurderet problemerne med Krusåbygningerne.

For overhovedet at gøre Krusåbygningerne egnet som specialskole på nogenlunde samme niveau som Fjordskolens nuværende situation, er kommunen nødt til at bruge mange flere penge. Rigtig mange flere! Vi vil derfor kræve svar på, hvorfor flytningen er nødvendig, når en renovering af de nuværende bygninger er så meget billigere!

Tænk på alle de penge der gås glip af, som kunne være til gavn for børnene i stedet for!

Men tænk også især på, at børn, der har det hårdt nok i forvejen, unødvendigt skal udsættes for sådan en gennemgribende flytningsøvelse og meget længere transporttid! Og hvorfor skal disse børn fjernes fra det bynære miljø i Aabenraa, som de netop har så meget gavn af?

Previous Image
Next Image

 

 

7 thoughts on “Skimmelsvamp og Asbest – Det bydes Fjordskolens elever i Kruså

 1. Gitte Petersen 11/04/2016 / 11:26

  Da vi flyttede til Kruså for 25 år siden, var Kruså skole rådden. Og det er jo ikke blevet bedre med tiden. Og hvorfor var det lige der skulle bygges en stor ny skole? Fordi alle skoler i gammel bov kommune er færdige, og ubrugelige. Men til børn med særlige behov er de gode nok? Føj skam jer politikker. Håber inderligt i selv oplever at få et barn med særlige behov, så kan det være i vågner.

 2. Birgit 11/04/2016 / 17:28

  Kruså skole er blevet renoveret gennem tiden. Den har huset elever frem til sommerferien 2015, så den kan ikke være så ringe endda. Samtidig må jeg påpege, at der ikke er bygget ny skole, men bygget til en gammel skole, for at kunne huse elever fra 3 skoler. Den tilbygningen kunne lige så godt have været tilkoblet Kruså, som Frøslev Padborg skole, men Bov skole ligger mest central. Kruså skole står foran en omfattende renovering og udbygning, så børn med særlige behov får samme rammer, som øvrige børn i kommunen

  • Fedor Steeman Fedor Steeman 11/04/2016 / 19:51

   Bare fordi bygningen har huset elever for 9 måneder siden vil ikke automatisk sige, at den er god nok. Hvorfra ved du, at den ikke allerede var for dårlig dengang? Desuden kan der ske rigtig meget på 9 måneder, især når der er manglende opvarmning og kuldebroer. Har du set billederne? Har du været der? Overser du fugtskaderne? Overser du asbestpladerne?

   Har du forstået betydningen af konceptet “specialundervisningen”, og at de “samme rammer” som for almindelige børn ikke er gode nok for børn med særlige behov? Har du misset, at der mangler tilpasninger for handicappede både udendørs og indendørs? Har du misset, at lokalerne har meget ringe muligheder for tilpasning til både dette og for at tilgodese behovene for børn med autisme og andre diagnoser? Lokalerne skal være 25% større og have mulighed for privatrum. Der skal være mulighed for at hænge loftlifte til de handicappede, som der ikke er. Køkkenet skal laves helt om osv. osv..

   Dette kommer allesammen til at koste meget mere end budgetteret og især end blot at renovere de nuværende bygninger, som Fjordskolen råder over nu. Med en renovering af status quo skåner man samtidigt disse børn, der har det hårdt i forvejen og er let til stress, en flytningsoperation og øget transporttid hver dag. Man kan desuden beholde dem i det bymiljø, som de netop har forholdsvis stor gavn af at være i.

   Det kan godt være, at en som dig, der arbejder for ingeniørfirmaet IG Syd, ikke kan se noget problem i, at kommunen bruger en masse ekstra penge på byggeriarbejde. Men at du ikke lige står stille og overvejer, hvordan det vil påvirke børn med særlige behov, har jeg ingen ord for.

   • Berit Poulsen 13/04/2016 / 21:25

    Husk lige det ekstra stress niveau det er for disse børn at leve i renovering og larm. Spørg evt Vejen kommune til råds de har efter deres mislykkede flytning af special afdelingen aug. 15 sikkert nogle råd så de på Fjordskolen ikke også med sygemelding af elever, forældre og personale. Behandling på børne psyk af over 25% af eleverne og efterfølgende flytning af flere elever, da rammerne ikke har udsigt til at blive bedre ikke nærmeste fritid. .

  • Britta 20/04/2016 / 22:15

   Nej den får ikke en omfattende renovering. Planen er en tilbygning, men hvor? Og en gang maling i store træk.

 3. Robert Lorenzen 18/06/2016 / 12:43

  Forældre til de børn der gik på Kruså Skole, fik at vide, at Kruså Skolen IKKE var egnet til skolelever mere og den dermed blev kaseret. Kaseret pga dens indeklima etc. Bygningen er til dags dato i en så stor en forfald, jeg har selv set områderne ude og inde, og den er langt fra egnet (ude/inde)

Skriv et svar