Flotte ord, der klinger meget hult: Kommunen reagerer på kritikken

I anledning af kritikken på Aabenraa byråds beslutning omkring Fjordskolen har Kirsten Nørgård Christensen, formand for Aabenraa Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg, skrevet et debatindlæg i Lokalavisen. Her udtrykker hun sin forargelse over, at så mange “føler”, at de ikke er blevet hørt.

Hun slår fast, at en helhedsløsning var nødvendig, fordi der er akut pladsmangel på alle afdelinger og pcb-forurening på afdelingen på Posekærvej. Hun nævner nogle fordele, som hun kan se, ved at samle afdelingerne i en matrikel, og at der vil spares 1 million kroner i årlig drift. Slutteligt prøver hun at berolige os med, at det nok vil komme til at gå godt og forblive en god skole:

Så ja, der er truffet en beslutning, som betyder store forandringer for medarbejdere og elever på Fjordskolen, og vi er opmærksomme på at sikre ressourcer også til overgangsfasen, således at denne proces bliver bedst mulig. Men samtidig er jeg heller ikke i tvivl om, at vi har truffet en beslutning, der sikrer Aabenraa Kommune et specialiseret skoletilbud – som ikke mange andre kommuner har – der er både pædagogisk og økonomisk bæredygtigt mange år frem i tiden.

Flotte ord, der klinger meget hult. Alle der har nærlæst planerne kan se, hvordan der tydeligvis er blevet manipuleret med tal for at få Kruså-løsningen til at fremstå som den billigste. Pladsproblemerne bliver heller ikke løst, da der faktisk vil være mindre plads i Kruså. Derudover er PCB-problemerne svært overdrevne, da det kun drejer sig om to lokaler, og hvis problemet virkelig var så akut, så burde kommunen ifølge loven have gjort noget ved det med det samme. Desuden er lokalerne for små og der mangler mange dyre tilpasninger til bygningen, der er nødvendige for børnenes handicaps og diagnoser. Tilpasninger, der sjovt nok ikke er blevet udeladt fra de alternative scenarier, som f.eks. en samling på Dronning Margrethes Vej.

Så vi står med en plan:

  1. Som ikke løser nogle af problemerne,
  2. Hvor de fysiske rammer er meget mangelfulde,
  3. Som vil pålægge børn, der netop er sårbare i forvejen, meget mere transporttid og dermed stress,
  4. Og kommer til at være meget dyrere end renovation af status quo eller de andre scenarier.

Alt dette er kommet frem i høringssvarene, men disse fakta er blevet fuldstændig ignoreret. Så der ikke nogen der “føler”, at de ikke er blevet hørt. Vi er faktisk ikke blevet hørt. Men Kirsten og andre hos kommunen har holdt sig bevidst uvidende om problematikken. Motiverne kan man kun gætte om, men det har i hvert fald ikke noget at gøre med at spare penge for kommunen eller skabe bedre vilkår for elever og personale. Tværtimod!

One thought on “Flotte ord, der klinger meget hult: Kommunen reagerer på kritikken

  1. Britta 31/03/2016 / 22:28

    Ovenstående er hovedrystende politik og jeg tænker at det bør sættes i avisen?

Skriv et svar