Snart svar fra Ombudsmanden

Den kommende tid bliver meget spændende. Vi forventer nemlig lyd fra Børneombudsmanden mht. brevet, der blev sendt den 10. Marts. Det er sådan at Ombudsmanden inden for en måneds tid skal give en tilbagemelding i de sager, som de modtager. Typisk vil man så få at vide, om de overhovedet vil tage en indsendt sag videre op.

Nu er vi dog ret sikre på, at vi har en god sag. Den hviler på tre ben:

  1. Manglende inddragelse af børnene gennem deres repræsentanter
  2. Misvisende beregninger som fik Kruså-scenariet til at fremstå som billigst
  3. Børnenes tarv ikke tilgodeset fordi flytningen vil være en klar forringelse af deres levevilkår

LÆS MERE HER: BREVET TIL OMBUDSMANDEN

Det kan nemlig påvises, at der ikke er sket en reel inddragelse af børnenes repræsentanter i beslutningsprocessen, som ellers er påbudt ifølge Handicapkonventionen. Her tænker vi på forældre, fagfolk og interesseorganisationer med indsigt i børnenes behov. De høringssvar og andre møder, som der har fundet sted, har været klart skuespil og rent pro forma. Argumenterne er blevet overhørt og tilsidesat uden videre. Og så er der sket klar og påviselig talfusk for at få Kruså-scenariet til at fremstå som økonomisk bæredygtigt. Vi har desuden fået 150 personer, for det meste pårørende, men også nogle sympatisører, til at lægge deres navn til brevet. Så der er en god opbakning til sagen.
Læs videre…

Skimmelsvamp og Asbest – Det bydes Fjordskolens elever i Kruså

Foreningen har været med til kommunens rundvisning af Krusåskolen den 30. Marts 2016. Og vi brød os slet ikke om, hvad vi så. Den henfaldne tilstand af bygningerne er under al kritik og de er slet ikke egnet til at huse skoleelever mere, for slet ikke at tale om børn med handicaps og diagnoser.

Der ser ud til at være følgende store problemer:

  1. Omfattende fugtskader overalt
  2. Tegn på stor vækst af skimmelsvamp
  3. Hvad der klart ligner Asbestplader i loftet
  4. Manglende mulighed for tilpasninger til de handicappede
  5. Uegnede fysiske rammer for børn med diagnoser

Flere detaljer samt billeder kan findes på vores artikel om emnet:

KRUSÅBYGNINGENS TILSTAND: FUGTSKADER, SKIMMELSVAMP OG ASBESTLOFT

(klik på ovenstående link for at komme til artiklen)

Ingen af disse forhold er taget med i det oprindelige budget.  Og kommunen kunne have vist bedre! De kunne have brugte flere af de penge, der var afsat til forundersøgelserne. Og de kunne også have taget de fakta og vurderinger alvorligt, som kom frem bl.a. under høringssvarene!
Læs videre…