Rapport: Skimmelsvamp har angrebet Krusåskolen!

Skimmelsvampen har masket sig godt på trækonstruktionen i visse dele af bygningerne i Kruså, som efter planen skulle huse Fjordskolen. Det står i en rapport fra Teknologisk Institut, der havde som formål at undersøge indeklimaet. Resultaterne er ikke just opmuntrende: På 20% af det testede areal er der markant høje antal af skimmelsvampsporer. Som allerede blev frygtet (læs her), er der tilsyneladende steder, hvor fugtindtrængning og kuldebroer har fået skimmelsvampen til at blomstre.

LÆS MERE OM RAPPORTEN VED AT KLIKKE HER (INKL. DOWNLOAD)

Ifølge rapporten kan skimmelsvampvæksten over det ene lokale skyldes vandindtrængning i tagets trækonstruktion. Det kan betyde, at nabolokaler i samme fløj og lokaler med lignende forhold også er påvirket. Videre undersøgelser bliver anbefalet i rapporten for at afdække omfanget af skimmelvæksten, fordi det kan påvirke indeklimaet negativt.

Der er adskillige elever på skolen som har nedsat immunforsvar, og har store problemer med at tåle skimmelsvamp og andre allergener. Der er børn med hjerte/lungefejl, mavesonder, muskelsvind osv. Det er derfor endnu mere vigtigt, at indeklimaet er i orden.

Rhodotorula_mucilaginosa_colonies_53Skimmelsvamparten, som der er tale om her, har det videnskabelige navn Rhodotorula mucilaginosa. Det er en gærsvamp, som kendetegnes ved en orangerød farve. I det påvirkede lokale er der et sporetal på over 1200, som er ekstremt højt forhold til det samlede sporetal på blandede svampearter i udendørsluften, som er på omkring 20. Adskillige videnskabelige artikler tyder på, at svampen i sjældne tilfælde kan inficere mennesker, der er følsomme for det. Især hvis de har en blodsygdom eller får drop. Læs videre…

Skimmelsvamp og Asbest – Det bydes Fjordskolens elever i Kruså

Foreningen har været med til kommunens rundvisning af Krusåskolen den 30. Marts 2016. Og vi brød os slet ikke om, hvad vi så. Den henfaldne tilstand af bygningerne er under al kritik og de er slet ikke egnet til at huse skoleelever mere, for slet ikke at tale om børn med handicaps og diagnoser.

Der ser ud til at være følgende store problemer:

  1. Omfattende fugtskader overalt
  2. Tegn på stor vækst af skimmelsvamp
  3. Hvad der klart ligner Asbestplader i loftet
  4. Manglende mulighed for tilpasninger til de handicappede
  5. Uegnede fysiske rammer for børn med diagnoser

Flere detaljer samt billeder kan findes på vores artikel om emnet:

KRUSÅBYGNINGENS TILSTAND: FUGTSKADER, SKIMMELSVAMP OG ASBESTLOFT

(klik på ovenstående link for at komme til artiklen)

Ingen af disse forhold er taget med i det oprindelige budget.  Og kommunen kunne have vist bedre! De kunne have brugte flere af de penge, der var afsat til forundersøgelserne. Og de kunne også have taget de fakta og vurderinger alvorligt, som kom frem bl.a. under høringssvarene!
Læs videre…