Ombudsmanden afskåret fra at hjælpe i Fjordskolesagen

ombudsmand2Fjordskolens elever, familier og personal fik endnu et nederlag, da Ombudsmanden kom med sit endelige svar, modtaget mandag den 21. November 2016. I en skuffende udmelding måtte ombudsmanden konstatere, at de ikke har myndighed til at blande sig i en lokalpolitisk beslutning:

Jeg er afskåret fra at tage stilling til kommunens budgetaftale. Det skyldes, at budgetaftalen er udtryk for kommunalbestyrelsens prioriteringer og bevillinger for den kommende periode. Budgetaftalen er således udtryk for en lokalpolitisk afvejning af, hvordan kommunens midler skal fordeles i den kommende periode.

Det er vigtigt at bide mærke i, at ombudsmanden ikke har taget stilling til, om det som kommunen har gjort var rigtigt eller forkert. Det eneste han har sagt er, at han ikke er i stand til at tage stilling. Nederst i brevet bliver dette understreget:

Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke med dette brev har taget nærmere stilling til Aabenraa Kommunes beslutninger i sagen eller Aabenraa Kommunes sagsbehandling i forbindelse hermed. Jeg har alene besluttet ikke at foretage mig mere ud fra en vurdering af, om jeg vil kunne hjælpe jer til at opnå et bedre resultat i sagen.

Med andre ord: “Jeg kan desværre ikke hjælpe jer videre, fordi jeg ikke må!”

At ombudsmanden ikke kan blande sig i lokalpolitiske beslutninger har vi længe være bevidste om. Pointen har dog aldrig været, at byrådet ikke skal have lov til at prioritere i deres budget. Problemet har været:

  1. At kommunen har brudt handicapkonventionen ved ikke reelt at inddrage parterne
  2. At kommunens forvaltning har påviseligt fremført misvisende tal og fakta

Adskillige politikere har udtalt at beslutningen er demokratisk. Sågar siges det, at “demokratiet har talt”, men i lyset af ovenstående er det helt ved siden af sandheden. Hverken byrådet eller offentligheden kan jo tage ordentligt stilling til en sag på forkert grundlag. At vildlede folkevalgte, vælgere og pressen er netop modsat grundlaget for vort samfund. Derudover er der indbygget mange stopklodser i et ægte demokrati, hvoriblandt høringssvar, konventioner og rettens vej. Demokratiet har ikke endeligt talt, demokratiet taler stadigvæk ved at stille de folkevalgte til ansvar!

Hvad gør vi nu? Vi kæmper videre! Rent juridisk set har vi stadig en stærk sag, så om nødvendigt må vi gå rettens vej!

Læs mere om brevet til ombudsmanden her

Snart svar fra Ombudsmanden

Den kommende tid bliver meget spændende. Vi forventer nemlig lyd fra Børneombudsmanden mht. brevet, der blev sendt den 10. Marts. Det er sådan at Ombudsmanden inden for en måneds tid skal give en tilbagemelding i de sager, som de modtager. Typisk vil man så få at vide, om de overhovedet vil tage en indsendt sag videre op.

Nu er vi dog ret sikre på, at vi har en god sag. Den hviler på tre ben:

  1. Manglende inddragelse af børnene gennem deres repræsentanter
  2. Misvisende beregninger som fik Kruså-scenariet til at fremstå som billigst
  3. Børnenes tarv ikke tilgodeset fordi flytningen vil være en klar forringelse af deres levevilkår

LÆS MERE HER: BREVET TIL OMBUDSMANDEN

Det kan nemlig påvises, at der ikke er sket en reel inddragelse af børnenes repræsentanter i beslutningsprocessen, som ellers er påbudt ifølge Handicapkonventionen. Her tænker vi på forældre, fagfolk og interesseorganisationer med indsigt i børnenes behov. De høringssvar og andre møder, som der har fundet sted, har været klart skuespil og rent pro forma. Argumenterne er blevet overhørt og tilsidesat uden videre. Og så er der sket klar og påviselig talfusk for at få Kruså-scenariet til at fremstå som økonomisk bæredygtigt. Vi har desuden fået 150 personer, for det meste pårørende, men også nogle sympatisører, til at lægge deres navn til brevet. Så der er en god opbakning til sagen.
Læs videre…