Ombudsmanden afskåret fra at hjælpe i Fjordskolesagen

ombudsmand2Fjordskolens elever, familier og personal fik endnu et nederlag, da Ombudsmanden kom med sit endelige svar, modtaget mandag den 21. November 2016. I en skuffende udmelding måtte ombudsmanden konstatere, at de ikke har myndighed til at blande sig i en lokalpolitisk beslutning:

Jeg er afskåret fra at tage stilling til kommunens budgetaftale. Det skyldes, at budgetaftalen er udtryk for kommunalbestyrelsens prioriteringer og bevillinger for den kommende periode. Budgetaftalen er således udtryk for en lokalpolitisk afvejning af, hvordan kommunens midler skal fordeles i den kommende periode.

Det er vigtigt at bide mærke i, at ombudsmanden ikke har taget stilling til, om det som kommunen har gjort var rigtigt eller forkert. Det eneste han har sagt er, at han ikke er i stand til at tage stilling. Nederst i brevet bliver dette understreget:

Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke med dette brev har taget nærmere stilling til Aabenraa Kommunes beslutninger i sagen eller Aabenraa Kommunes sagsbehandling i forbindelse hermed. Jeg har alene besluttet ikke at foretage mig mere ud fra en vurdering af, om jeg vil kunne hjælpe jer til at opnå et bedre resultat i sagen.

Med andre ord: “Jeg kan desværre ikke hjælpe jer videre, fordi jeg ikke må!”

At ombudsmanden ikke kan blande sig i lokalpolitiske beslutninger har vi længe være bevidste om. Pointen har dog aldrig været, at byrådet ikke skal have lov til at prioritere i deres budget. Problemet har været:

  1. At kommunen har brudt handicapkonventionen ved ikke reelt at inddrage parterne
  2. At kommunens forvaltning har påviseligt fremført misvisende tal og fakta

Adskillige politikere har udtalt at beslutningen er demokratisk. Sågar siges det, at “demokratiet har talt”, men i lyset af ovenstående er det helt ved siden af sandheden. Hverken byrådet eller offentligheden kan jo tage ordentligt stilling til en sag på forkert grundlag. At vildlede folkevalgte, vælgere og pressen er netop modsat grundlaget for vort samfund. Derudover er der indbygget mange stopklodser i et ægte demokrati, hvoriblandt høringssvar, konventioner og rettens vej. Demokratiet har ikke endeligt talt, demokratiet taler stadigvæk ved at stille de folkevalgte til ansvar!

Hvad gør vi nu? Vi kæmper videre! Rent juridisk set har vi stadig en stærk sag, så om nødvendigt må vi gå rettens vej!

Læs mere om brevet til ombudsmanden her

På kaffe hos en borgmester med mel i munden

En række prik til politikerne på de sociale medier førte hurtigt til en invitation fra borgmesteren til at have en personlig snak over en kop kaffe. Borgmester Thomas Andresen syntes nemlig ikke, at Facebook var den rigtige platform til at diskutere sådan en sag. Der var dog ikke meget nyt der kom frem under samtalen. Borgmesteren gjorde som han hele tiden har gjort: Med store armbevægelser forsøgte han at skabe tillid til, at de ved, hvad de laver og nok vil gøre det bedste. Vi er langt fra overbeviste om det, og desuden er mange spørgsmål reelt forblevet ubesvarede. Men det var dog nogle sprækker i facaden at spore…

meeting-borgmaab

De sociale medier er en ofte udnyttet måde for såvel politikere som andre til at komme i direkte kontakte med folk på. Man kan engagere sit publikum og holde dem tryllebundet. Men det har også en slagside: Det åbner op for, at nogle folk kan ytre deres utilfredshed og udøve kritik i fuld offentlighed.

For et par uger siden begyndte vi for alvor at presse borgmesteren og andre politikere på de sociale medier, bl.a. Facebook og Twitter. Vi syntes, det var urimeligt, at Fjordskolesagen blev fejet under gulvtæppet, mens politikerne kun fokuserede på solstrålehistorierne. Der gik ikke lang tid før der skete noget usædvanligt: Borgmesteren inviterede mig personligt til at diskutere sagen over en kop kaffe. Begrundelsen var en anelse underligt… Læs videre…

Rapport: Skimmelsvamp har angrebet Krusåskolen!

Skimmelsvampen har masket sig godt på trækonstruktionen i visse dele af bygningerne i Kruså, som efter planen skulle huse Fjordskolen. Det står i en rapport fra Teknologisk Institut, der havde som formål at undersøge indeklimaet. Resultaterne er ikke just opmuntrende: På 20% af det testede areal er der markant høje antal af skimmelsvampsporer. Som allerede blev frygtet (læs her), er der tilsyneladende steder, hvor fugtindtrængning og kuldebroer har fået skimmelsvampen til at blomstre.

LÆS MERE OM RAPPORTEN VED AT KLIKKE HER (INKL. DOWNLOAD)

Ifølge rapporten kan skimmelsvampvæksten over det ene lokale skyldes vandindtrængning i tagets trækonstruktion. Det kan betyde, at nabolokaler i samme fløj og lokaler med lignende forhold også er påvirket. Videre undersøgelser bliver anbefalet i rapporten for at afdække omfanget af skimmelvæksten, fordi det kan påvirke indeklimaet negativt.

Der er adskillige elever på skolen som har nedsat immunforsvar, og har store problemer med at tåle skimmelsvamp og andre allergener. Der er børn med hjerte/lungefejl, mavesonder, muskelsvind osv. Det er derfor endnu mere vigtigt, at indeklimaet er i orden.

Rhodotorula_mucilaginosa_colonies_53Skimmelsvamparten, som der er tale om her, har det videnskabelige navn Rhodotorula mucilaginosa. Det er en gærsvamp, som kendetegnes ved en orangerød farve. I det påvirkede lokale er der et sporetal på over 1200, som er ekstremt højt forhold til det samlede sporetal på blandede svampearter i udendørsluften, som er på omkring 20. Adskillige videnskabelige artikler tyder på, at svampen i sjældne tilfælde kan inficere mennesker, der er følsomme for det. Især hvis de har en blodsygdom eller får drop. Læs videre…

Snart svar fra Ombudsmanden

Den kommende tid bliver meget spændende. Vi forventer nemlig lyd fra Børneombudsmanden mht. brevet, der blev sendt den 10. Marts. Det er sådan at Ombudsmanden inden for en måneds tid skal give en tilbagemelding i de sager, som de modtager. Typisk vil man så få at vide, om de overhovedet vil tage en indsendt sag videre op.

Nu er vi dog ret sikre på, at vi har en god sag. Den hviler på tre ben:

  1. Manglende inddragelse af børnene gennem deres repræsentanter
  2. Misvisende beregninger som fik Kruså-scenariet til at fremstå som billigst
  3. Børnenes tarv ikke tilgodeset fordi flytningen vil være en klar forringelse af deres levevilkår

LÆS MERE HER: BREVET TIL OMBUDSMANDEN

Det kan nemlig påvises, at der ikke er sket en reel inddragelse af børnenes repræsentanter i beslutningsprocessen, som ellers er påbudt ifølge Handicapkonventionen. Her tænker vi på forældre, fagfolk og interesseorganisationer med indsigt i børnenes behov. De høringssvar og andre møder, som der har fundet sted, har været klart skuespil og rent pro forma. Argumenterne er blevet overhørt og tilsidesat uden videre. Og så er der sket klar og påviselig talfusk for at få Kruså-scenariet til at fremstå som økonomisk bæredygtigt. Vi har desuden fået 150 personer, for det meste pårørende, men også nogle sympatisører, til at lægge deres navn til brevet. Så der er en god opbakning til sagen.
Læs videre…

Skimmelsvamp og Asbest – Det bydes Fjordskolens elever i Kruså

Foreningen har været med til kommunens rundvisning af Krusåskolen den 30. Marts 2016. Og vi brød os slet ikke om, hvad vi så. Den henfaldne tilstand af bygningerne er under al kritik og de er slet ikke egnet til at huse skoleelever mere, for slet ikke at tale om børn med handicaps og diagnoser.

Der ser ud til at være følgende store problemer:

  1. Omfattende fugtskader overalt
  2. Tegn på stor vækst af skimmelsvamp
  3. Hvad der klart ligner Asbestplader i loftet
  4. Manglende mulighed for tilpasninger til de handicappede
  5. Uegnede fysiske rammer for børn med diagnoser

Flere detaljer samt billeder kan findes på vores artikel om emnet:

KRUSÅBYGNINGENS TILSTAND: FUGTSKADER, SKIMMELSVAMP OG ASBESTLOFT

(klik på ovenstående link for at komme til artiklen)

Ingen af disse forhold er taget med i det oprindelige budget.  Og kommunen kunne have vist bedre! De kunne have brugte flere af de penge, der var afsat til forundersøgelserne. Og de kunne også have taget de fakta og vurderinger alvorligt, som kom frem bl.a. under høringssvarene!
Læs videre…

En ny forening ser dagens lys…

Specialundervisningen er et vigtigt gode, som vi i mange år har haft i vores velfærdssamfund. Det giver tusindvis af børn en chance for at få en god start i livet på trods af de ringere vilkår, som livets tilfældighederne har påført dem. Det er en vej for dem at få den undervisning, som de har behov for i den form, som fungerer for dem. Det er en klippe for mange af de berørte familier der vil give deres børns en ordentlig fremtid.

Men specialundervisningen er jævnligt under pres! Den er underlagt de svingende tiltag fra politikernes side, som kommer og går som bølger på klipperne. Den forrige regerings skolereform indebar den ofte udskældte inklusionspolitik, der ikke havde meget gang på jorden, især hvad angår de børn med autisme-diagnoser. Det er et tydeligt tegn på, at der alt for ofte udvises manglende fordybning i de problematikker, der præger børn med særlige behov.

sårbart barn
Læs videre…

Flotte ord, der klinger meget hult: Kommunen reagerer på kritikken

I anledning af kritikken på Aabenraa byråds beslutning omkring Fjordskolen har Kirsten Nørgård Christensen, formand for Aabenraa Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg, skrevet et debatindlæg i Lokalavisen. Her udtrykker hun sin forargelse over, at så mange “føler”, at de ikke er blevet hørt.

Hun slår fast, at en helhedsløsning var nødvendig, fordi der er akut pladsmangel på alle afdelinger og pcb-forurening på afdelingen på Posekærvej. Hun nævner nogle fordele, som hun kan se, ved at samle afdelingerne i en matrikel, og at der vil spares 1 million kroner i årlig drift. Slutteligt prøver hun at berolige os med, at det nok vil komme til at gå godt og forblive en god skole:
Læs videre…

Talfusk versus sårbare børn

Denne video beretter om, hvordan Aabenraa Kommune står til både at undergrave sårbare børns vilkår og samtidigt kaste en masse penge overbord. Der bruges tydeligvis talfusk til at tvinge elever med blandt andet autisme, ADHD og multihandicappede til en skolesammenlægning, der ikke tager hensyn til deres behov. Det kommer også til koste kommunen mange flere penge end alternativerne!

Mere information